Oam 22 1

Csúfosan megbukott a Vasas Szakszervezet az Ózdi Acélművek Kft.-vel kapcsolatos megalapozatlan állításai miatt

Úgy tűnik megkapta az első komoly pofont a Vasas Szakszervezet az országos szinten indított béremelési kampánya kapcsán.

Az Ózdi Acélművek Kft. vezetősége idén többször leült a Vasas Szakszervezet vezetőségével bérek ügyében tárgyalni. Idén januárban, a kft. vezetősége elmondta, hogy a tavaly elindult gazdasági válság nagymértékben befolyásolja a cég felvevő piacait. A szakszervezet által is oly sokszor említett összeomló építőipar gyakorlatilag az egyetlen felhasználója az ÓAM Kft. termékeinek.

A bizonytalan és egyre romló tendenciájú gazdasági körülményekre hivatkozva a cég vezetése javasolta, hogy év közepén értékeljék újból a lehetőségeket és ugyanakkor kérte, hogy bármilyen béremeléssel kapcsolatos kérést vagy követelést konkrétan indokoljanak meg.

Tette ezt a vállalat arra is hivatkozva, hogy már 2018-tól a cég a bérpolitikáját oly módon alakította, hogy bérei már akkor megfeleljenek az országos bérpiaci medián értékeknek, helyi, illetve regionális szinten pedig felette legyenek, ezáltal megállítva a munkaerő elvándorlását és biztosítva a cég zavartalan működését.

Az időközben a cég bérstratégiájának megfelelően folyamatosan alakított bérek egy áttekinthető és objektív bérrendszerbe integráltan a mai napig megőrizték versenyképességüket. Ezt a cég vezetése a 2020. májusi, majd a júliusi tárgyalások alatt is több mint szükséges részletességgel támasztotta alá a szakszervezetnek.

Nemcsak átlag alapbérekre, hanem teljes juttatásra, több mint 20 munkakörre lebontva a cég vezetése bizonyította, hogy béreik megfelelő szinten vannak még akár a Nyugat-Dunántúli régióval is összevetve. Az elemzésekhez több ismert adatbázist és a KSH adatait is használták.

Természetesen a Vasas Szakszervezet mindezzel egyetértett, hiszen a tényeket nem tudta cáfolni– ennek ellenére egy aljas, lejárató kampányt indított a médiában.

A szokásos manipulatív módon, szándékosan ferdítve a tényeket, alaptalan, valótlan kijelentésekkel az elmúlt hetekben a szakszervezet folyamatosan szította a feszültséget a cégen belül, illetve rossz fényben tüntette fel a vállalatot a médiában.

A szakszervezet nyilatkozataiban többször elhangzott az, hogy a cég ügyvezető nélkül működik, nincs a munkáltatónak képviselője, „több mint 400”, vagy a „dolgozók 80%-ának” támogatásával sztrájkbizottság alakult a követelések elérése érdekében.

„Magát megnevezni nem kívánó” dolgozó kijelentése alapján a cégnél „pattanásig feszült a hangulat”, „a cég vezetése mindentől elzárkózik, mindent elutasít”, „nincs ajánlat, alternatíva” – és sok hasonló hangzatos, megtévesztésre alkalmas klisékkel teletűzdelt nyilatkozatot jelenítettek meg – miközben mindez közelében sem volt az igazságnak.

Sztrájkhangulat sem volt a gyárban, mindössze a szakszervezeti tagok szűk köre külső irányítás alatt próbált feszültséget kelteni a dolgozók körében.

A szakszervezet vezetése, ugyanezt a hadjáratot, a tulajdonos felé is elindította, ahol a cél vélhetően a helyi vezetés lejáratása volt.

A július 17-én tartott munkásgyűlésen a vállalat vezetése elismételte a dolgozók előtt a legutóbbi szakszervezeti találkozón elhangzottakat. Vázolva lett újból az általános építőipari krízishelyzet és azon belül a cég aktuális pozíciója, a vállalat további rövid- és középtávú tervei és a bérszintekkel kapcsolatos információk. A cég vezetése szembesítette a helyi szakszervezeti vezetőt a valótlan, megtévesztő és manipulatív állításaikkal, amit a tömeg előtt, a szakszervezeti titkár nem tudott cáfolni, gyakorlatilag beismerve, hogy kollégáikat megtévesztették.

A cég vezetése elmondta azt is, hogy elutasítja a szakszervezet által megfogalmazott alaptalan és irreális bérkövetelési csomagot, illetve a szakszervezet állításaival ellentétben, a cég részéről van egy bérkorrekciós ajánlat. Ez a jelen bérstruktúra és bérstratégia alapján egy korrekció, amelyet a cég még ki tud gazdálkodni. Ennek a csomagnak a differenciált béremelés mellett része a szokásos iskolakezdési támogatás és – a 2020. évi terv célkitűzések teljesülése esetén – a szokásos év végi jutalom kifizetése, amennyiben a vállalat pénzügyi-gazdasági-piaci helyzete jutalom kifizetésre megfelelő fedezetet biztosít.

A szakszervezet által kért és a cég által 2020. július 22-re javasolt következő tárgyalási időpontot a szakszervezet elutasította -  „más elfoglaltságaikra” hivatkozva – ugyanúgy, mint a július 28-ra újból kitűzött tárgyalási időpontot.

A cég vezetése időközben előterjesztette dolgozóinak a javaslatát, melyet mindenki maradéktalanul elfogadott.

A dolog pikantériája, hogy az elsők között, akik a megállapodást aláírták, maga a helyi szakszervezeti titkár volt. Úgy tűnik ő sem volt része a demagóg módon hangoztatott „több mint 400” elégedetlen dolgozónak.

A szakszervezeti vezetés elvi magatartása komoly elégedetlenséget szült a tagság körében. A szakszervezet aljas aknamunkájának következménye az lett, hogy a dolgozók sorba mondják vissza tagságukat, a további időszakban, joggal várható a szakszervezeti tagság jelentős csökkenése, ami úgy tűnik országos jelenség lesz.

Az ÓAM Kft.-nél a dolgozók végre megértették, hogy az érdekképviseletet nem a Vasas Szakszervezet látja el, akik csak a dolgozók tagsági díjára és ezáltal bevétel növelésre pályáznak, de érdemben nem tesznek semmit, hanem maga a cég, a cég vezetése és a tulajdonosi kör az, akik biztosítja a munkát, a munkahelyeket, a versenyképes keresetet és nem utolsó sorban, a folyamatos fejlesztések által a cég és a munkahelyek  fennmaradását és fejlődését.

A vállalat hétfőn kiigazítást kért a szakszervezettől a sajtóban megjelent megtévesztő, valótlan kijelentéseik kapcsán, ennek ellenére újabb hazugságokat jelentetett meg az országos Vasas szakszervezet.

Az ÓAM Kft. kizárólag jelen közleményben kíván reagálni az elmúlt hetekben a médiában a Vasas Szakszervezet által kommunikált állításokra.

A szakszervezet folyamatosan megtévesztő, manipulatív módon, valótlan állításokat közölt a céggel kapcsolatban, gyakorlatilag egyetlen egy a vállalattal kapcsolatos állítását sem tudja az ÓAM Kft. megerősíteni.

Sajnálattal látjuk, hogy a szakszervezet eszköztára ez esetben sem változott,  félrevezető módon próbál feszültséget szítani országszerte jelen piaci konjunktúrában még több problémát generálva a cégeknek, mellyel vélhetően elsődleges céljuk a tagdíjakból befolyt bevételeik növelése.